Agencja Rezerw Materiałowych informuje...

2017-02-07 10:40:53

Informuję, że w dniu 6.02.2017 r. zostało opublikowane Dokument Adobe Acrobat Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 31.01.2017 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 219) (rozmiar: 642,81 kB) 

W związku z powyższym, począwszy od okresu rozliczeniowego od stycznia 2017 r. deklaracje określone art. 22 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1899 z późn. zm.) należy składać do Prezesa ARM wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

Dotychczasowy wzór informacji o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej (zał. nr 1) może być używany jedynie do składania korekt uprzednio przesłanych danych za okres 2015-2016.

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.03.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (07.02.2017)