Rada Konsultacyjna do spraw Zapasów Interwencyjnych

2017-07-07 13:35

Na podstawie art. 21f ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jedn., Dz. U. z 2017 r. poz. 1210) Prezes ARM powołał Członków Rady Konsultacyjnej do spraw Zapasów Interwencyjnych spośród przedstawicieli producentów, handlowców oraz magazynierów sektora naftowego reprezentujących organizacje ich zrzeszające.

W dniu 16 października 2014 r. w siedzibie ARM, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Zapasów Interwencyjnych. Rada ukonstytuowała się uchwalając Regulamin Rady oraz wybierając swoje władze.

W dniu 09 sierpnia 2016 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Konsultacyjnej.

Władze Rady:

  1. Przewodniczący: Krzysztof Romaniuk
  2. Zastępca Przewodniczącego: Halina Pupacz
  3. Sekretarz: Andrzej Olechowski

Członkowie Rady:

  1. Piotr Szpakowski
  2. Stanisław Pokojski
  3. Paweł Wysocki
  4. Andrzej Żelechowski
  5. Mateusz Radecki
  6. Adam Jędrzejczyk
Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (07.07.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (07.07.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty kod QR