Zakup towarów i usług do rezerw

2016-02-02 15:49

Zakupy do technicznych rezerw strategicznych, zarówno nowych towarów, jak i usług związanych z gospodarowaniem rezerwami (przeglądy okresowe, konserwacje) dokonywane są w oparciu o wewnętrzne uregulowania prawne Agencji, zgodnie z:

  • 13 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1229, z późn. zm.)
  • ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz.1228, z późn. zm.).
Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.02.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (02.02.2016)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 1

Program przeciw korupcji Powierchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty