Zakup towarów i usług do rezerw

2017-10-09 15:07

Postępowania przetargowe dotyczące gospodarowania strategicznymi rezerwami żywnościowymi obejmują:

  • zakup produktów żywnościowych na cele rezerw strategicznych
  • zakup usług związanych z ich przechowywaniem oraz wymianą.

Zakupy do żywnościowych rezerw strategicznych dokonywane są w oparciu o wewnętrzne uregulowania prawne Agencji, zgodnie z:

  • art. 13 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846),
  • ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn. zm.).
Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (09.10.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (09.10.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty