Biuro Audytu Wewnętrznego

2015-08-27 11:26:43

Biuro Audytu Wewnętrznego realizuje zadania związane z przeprowadzaniem czynności audytowych w komórkach
i jednostkach organizacyjnych Agencji oraz koordynuje kontrole i audyty zewnętrzne przeprowadzane w Agencji. Podejmuje działania związane z kontrolą zarządczą oraz utrzymywaniem wdrożonego w Agencji systemu zarządzania.

W skład Biura Audytu Wewnętrznego wchodzą:

  • Dział Audytu
  • Stanowisko ds. Systemu Kontroli Zarządczej
  • Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2014)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (27.08.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty