Język migowy

2016-12-16 13:58:55

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) – klienci Agencji Rezerw Materiałowych, w celu załatwienia sprawy w ARM, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza–przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Agencji, wypełniając
wniosek (rozmiar: 36 kB) i kontaktując się za pomocą:
  • faksu: 22 36 09 101
  • poczty e-mail: kancelaria@arm.gov.pl
  • poczty na adres Agencji Rezerw Materiałowych
Po otrzymaniu zgłoszenia ARM zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.).

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w ARM, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).
Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2014)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (16.12.2016)