System zarządzania

2016-04-29 11:40:05

W Agencji Rezerw Materiałowych wdrożono i utrzymuje się system zarządzania, na który składa się:

  • system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 oparty na podejściu procesowym, usprawniający funkcjonowanie Agencji i  nakierunkowany na spełnienie oczekiwań stron zainteresowanych;
  • system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005, dzięki któremu poprzez kompleksową i systematyczną analizę oddziaływanie na środowisko możliwe jest eliminowanie bądź minimalizowanie negatywnego wpływu jakie Agencja wywiera na środowisko naturalne;
  • system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2014, który zapewnia należyty stan ochrony zasobów materialnych i niematerialnych ograniczając ryzyko naruszenia ich dostępności, poufności lub integralności;
  • system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym zgodny z wymaganiami dodatkowymi do normy ISO 9001 potwierdzający stosowanie rozwiązań eliminujących lub w znacznym stopniu ograniczających możliwość występowania zjawisk korupcyjnych.

Wdrożony system zarządzania obejmuje realizację wszystkich obszarów działalności ARM.

Zgodność wdrożonych systemów z wymaganiami norm została potwierdzona przez niezależną jednostkę certyfikująca i poparta przyznanymi certyfikatami.

http://www.arm.gov.pl/ftp/627/certyfikat_iso.jpg?d=20160202142350        http://www.arm.gov.pl/ftp/627/certyfikat_spzk.jpg?d=20160202142357

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (05.09.2014)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (29.04.2016)