Do pobrania

2017-08-31 07:30

Dokument Adobe Acrobat Informator dla przedsiębiorcy - ustawa o zapasach wg. stanu prawnego na dzień 14.04.2017 r. (rozmiar: 5,72 MB)

Druk w formacie Word wniosku o wpis do rejestru (rozmiar: 103,67 kB)

Druk w formacie Word wniosku o wykreślenie z rejestru (rozmiar: 67,12 kB)

Druk informacji składanej przez przedsiębiorcę do ARM

Dokument Załącznik nr 1 w formacie PDF- Informacja o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej (rozmiar: 81,29 kB)

Arkusz Załącznik nr 1 w formacie Excel - Informacja o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej (rozmiar: 17.02 kB)
 
PDF Załącznik nr 2 w formacie PDF - Informacja o ilości i lokalizacji tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych (rozmiar: 138,42 kB) 

Arkusz Załącznik nr 2 w formacie Excel - Informacja o ilości i lokalizacji tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych (rozmiar: 16,33 kB)

PDF Załącznik nr 3 w formacie PDF - Informacja o ilości i lokalizacji zapasów handlowych
(rozmiar: 137,66 kB) 

Arkusz Załącznik nr 3 w formacie Excel - Informacja o ilości i lokalizacji zapasów handlowych (rozmiar: 15,51 kB)

PDF Załącznik nr 4 w formacie PDF - Informacja o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym (rozmiar: 139,99 kB) 

Arkusz Załącznik nr 4 w formacie Excel - Informacja o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym (rozmiar: 16,55 kB) 

Arkusz kalkulacyjny Informacja dla Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych sporządzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcę, o podmiotach, na rzecz których dokonano nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych – w miesiącu … 20... roku (rozmiar: 13,76 kB)

Druk informacji składanej przez przedsiębiorcę do Ministra Energii

Druk informacji w formacie Word o kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych składanej przez przedsiębiorcę Ministrowi Energii (rozmiar: 44 kB)

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (31.08.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (31.08.2017)
Program przeciw korupcji Powierchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty