Opłata zapasowa i Fundusz Zapasów Agencyjnych

2015-08-27 14:18

Opłata zapasowa – opłata ponoszona i uiszczana przez producentów i handlowców od 1 stycznia 2015 r. na rzecz ARM, w celu pokrycia kosztów tworzenia i finansowania zapasów agencyjnych

Fundusz Zapasów Agencyjnych – utworzony ustawą „o zapasach” państwowy fundusz celowy, zarządzany przez Prezesa ARM, gromadzący środki na tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych oraz finansujący realizację zadań ARM w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (27.08.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (27.08.2015)

Stawka i zasady wyliczania opłaty zapasowej

2015-08-27 14:21

Stawka opłaty zapasowej – określana przez Ministra Gospodarki w drodze rozporządzenia wysokość opłaty za tonę ekwiwalentu ropy naftowej lub tonę gazu płynnego (LPG). Zgodnie z ustawą stawki te nie mogą przekroczyć

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (27.08.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (27.08.2015)

Interpretacje przepisów udzielone przez Prezesa ARM

2017-12-19 14:01

Teksty interpretacji przepisów udzielonych przez Prezesa ARM

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Andrzej Przeździecki (18.12.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (19.12.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (19.12.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty kod QR