Zakup towarów i sług do rezerw

2016-02-02 15:47

Postępowania dotyczące gospodarowania medycznymi rezerwami strategicznymi obejmują:

  • zakupy wyrobów medycznych, produktów leczniczych, substancji czynnych oraz produktów biobójczych a także materiałów i urządzeń stanowiących wyposażenie medyczne na cele rezerw strategicznych
  • zakupy usług w zakresie utrzymywania rezerw strategicznych wyrobów medycznych, produktów leczniczych, substancji czynnych oraz produktów biobójczych, a także materiałów i urządzeń stanowiących wyposażenie medyczne.

Zakupy do medycznych rezerw strategicznych dokonywane są w oparciu o wewnętrzne uregulowania prawne Agencji, zgodnie z:

  • art. 13 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1229, z późn. zm.),
  • ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz.1228, z późn. zm.).
Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.02.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (02.02.2016)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 1

Program przeciw korupcji Powierchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty