Zasady udzielania zamówień

2016-03-02 13:38

Postępowanie na zakup towarów do medycznych rezerw strategicznych i usług w zakresie utrzymywania tych rezerw poprzedzone jest rozeznaniem rynku, które przeprowadza się poprzez umieszczenie na stronie internetowej Agencji oraz BIP informacji o planowanych zakupach. Zainteresowani Oferenci w oparciu o powyższą informację dokonują Zgłoszenia udziału w postępowaniu

Informacja szczegółowa

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.03.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (02.03.2016)
Program przeciw korupcji Powierchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty