Sprzedaż rezerw technicznych

2016-04-11 09:18

W tym miejscu zamieszczane są ogłoszenia dot. sprzedaży rezerw technicznych

Sprzedaż dokonywana jest w ramach:

  1. likwidacji rezerw strategicznych zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1229)
  2. gospodarowania technicznymi rezerwami strategicznymi powstającymi w wyniku dokonywania wymiany/zamiany rezerw w rozumieniu przepisów ustawy o rezerwach strategicznych w związku z realizacją ustawowego obowiązku utrzymywania rezerw strategicznych przez Agencję.

Sprzedaż realizowana jest w drodze przetargów pisemnych, ogłaszanych na stronie BIP oraz dodatkowo, w przypadku likwidacji, w prasie ogólnopolskiej.

Warunki przetargu oraz szczegółowe dane dotyczące asortymentu w ramach prowadzonego postępowania zamieszczane są na stronie www.arm.gov.pl w zakładce "Rezerwy Techniczne”.

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (11.04.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (11.04.2016)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 32

Program przeciw korupcji Powierchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty