Zasady udzielania zamówień

2016-02-02 15:57

Postępowanie poprzedzone jest rozeznaniem rynku, które prowadzi się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o postępowaniu przetargowym na stronie internetowej Agencji w zakładce „rezerwy techniczne”. Ponadto ogłoszenie o postępowaniu przetargowym przesyłane jest do przedsiębiorców, którzy mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu

Informacja szczegółowa

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.02.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (02.02.2016)
Program przeciw korupcji Powierchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty