Zasady udzielania zamówień

2017-09-29 13:31

Postępowanie poprzedzone jest rozeznaniem rynku, które prowadzi się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o postępowaniu przetargowym na stronie internetowej Agencji w zakładce „rezerwy techniczne”. Ponadto ogłoszenie o postępowaniu przetargowym przesyłane jest do przedsiębiorców, którzy mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (29.09.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (29.09.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty