Zakup towarów i usług do rezerw

2016-02-02 15:48

Postępowania przetargowe dotyczące gospodarowania strategicznymi rezerwami żywnościowymi obejmują:

  • zakup produktów żywnościowych na cele rezerw strategicznych
  • zakup usług związanych z ich przechowywaniem oraz wymianą.

Zakupy do żywnościowych rezerw strategicznych dokonywane są w oparciu o wewnętrzne uregulowania prawne Agencji, zgodnie z:

  • art. 13 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1229, z późn. zm.),
  • ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz.1228, z późn. zm.).
Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.02.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (02.02.2016)
Program przeciw korupcji Powierchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty