W ślad za pojawiającymi się informacjami medialnymi dotyczącymi przejmowania przez Agencję Rezerw Materiałowych środków ochrony osobistej Agencja oświadcza, że nigdy nie przejmowała i nie przejmuje jakichkolwiek środków ochrony. Realizując działania ustawowe Agencja kupuje takie środki w celu ich udostępniania na podstawie dyspozycji Ministra Zdrowia i decyzji ministra właściwego ds. energii.

Wszystkie decyzje ministra właściwego do spraw energii oraz dyspozycje Ministra Zdrowia dotyczące udostępniania i tworzenia medycznych rezerw strategicznych realizowane są na bieżąco.

W związku z dużym zapotrzebowaniem dotyczącym zarówno sprzętu medycznego (respiratorów), środków do dezynfekcji, jak i środków ochrony osobistej, Agencja Rezerw Materiałowych dokłada wszelkich starań, aby kierowane do ARM polecenia wydania z rezerw były realizowane jak najszybciej.

Misja Agencji Rezerw Materiałowych

Wspieramy ludność, gospodarkę i państwo w sytuacjach kryzysowych