Misja Agencji Rezerw Materiałowych

Wspieramy ludność, gospodarkę i państwo w sytuacjach kryzysowych

Komunikat

Uprzejmie informuję, że od dnia 26 kwietnia 2019 r. Minister Energii uruchomił sprawozdawczość kryzysową na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1323). Częstotliwość przekazywania została określona na „codziennie do godz. 7.00 włącznie z weekendami i świętami”.

W związku z powyższym, należy pobrać druk „Sprawozdanie – prognoza (kryzysowe) o ilości i lokalizacji zapasów obowiązkowych i handlowych utworzonych przez …. na koniec dnia ….” formacie xls oraz wypełniony odesłać (w wersji edytowalnej) na adresy e-mail: sprawozdawczosc@arm.gov.pl, kancelaria@arm.gov.pl