Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Biuro Audytu Wewnętrznego

2020-05-21 11:34:00

Biuro Audytu Wewnętrznego realizuje zadania związane z przeprowadzaniem czynności audytowych w komórkach
i jednostkach organizacyjnych Agencji oraz koordynuje kontrole i audyty zewnętrzne przeprowadzane w Agencji. Podejmuje działania związane z kontrolą zarządczą oraz utrzymywaniem wdrożonego w Agencji systemu zarządzania.

W skład Biura Audytu Wewnętrznego wchodzą:

  • Dział Audytu
  • Stanowisko ds. Systemu Kontroli Zarządczej
  • Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2014)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.05.2020)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty