Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Biuro Kontroli

2015-08-27 11:29:01

Biuro Kontroli realizuje zadania związane z prowadzeniem kontroli u przedsiębiorców w zakresie wykonania ustawowego obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz wykonania umów zawartych przez Agencję z przedsiębiorcami w zakresie: magazynowania lub tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych oraz umów przechowywania lub utrzymywania rezerw strategicznych. Ponadto do zadań Biura Kontroli należy prowadzenie kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych ARM.

W skład Biura Kontroli wchodzą:

  • Dział Planowania, Analiz i Nadzoru
  • Dział Kontroli.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2014)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (27.08.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty