Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Biuro Prawne

2015-08-27 11:29:37

Biuro Prawne realizuje zadania związane ze świadczeniem obsługi prawnej na rzecz Prezesa Agencji, komórek
i jednostek organizacyjnych Agencji.

Biuro Prawne realizuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz prowadzi nadzór nad organizacją procesu udzielania zamówień w Agencji i przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych.

W skład Biura prawnego wchodzą:

  • Dział Prawny
  • Dział Zamówień Publicznych
  • Dział Dokumentacji Prawnej i Legislacji.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2014)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (27.08.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty