Biuro Zapasów Interwencyjnych Paliw

2017-01-11 15:12:44

Biuro Zapasów Interwencyjnych Paliw realizuje zadania związane z utrzymywaniem zapasów agencyjnych ropy naftowej i paliw oraz nadzorowaniem obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy lub produktów naftowych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu oraz w zakresie wytwarzania produktów naftowych.

W skład Biura Zapasów Interwencyjnych Paliw wchodzą:

  • Dział Zapasów Agencyjnych
  • Dział Zapasów Obowiązkowych
  • Dział Opłaty Zapasowej i Postępowań Administracyjnych
  • Dział Monitorowania Rynku Paliw, Planowania i Sprawozdawczości.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2014)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (11.01.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty