Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Biuro Rezerw Medycznych

2015-08-27 11:30:58

Biuro Rezerw Medycznych realizuje zadania związane z tworzeniem, utrzymaniem, udostępnianiem, wymianą, zamianą i konserwacją rezerw wyrobów medycznych, produktów leczniczych, produktów leczniczych weterynaryjnych, substancji czynnych, produktów biobójczych, a także materiałów i urządzeń stanowiących wyposażenie medyczne.

W skład Biura Rezerw Medycznych wchodzą:

  • Dział Produktów Leczniczych
  • Dział Wyrobów Medycznych
  • Stanowisko ds. Analiz, Planowania i Sprawozdawczości.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2014)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (27.08.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty