Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Biuro Rezerw Żywnościowych

2015-08-27 11:43:25

Biuro Rezerw Żywnościowych realizuje zadania związane z tworzeniem, utrzymywaniem, udostępnianiem, wymianą oraz likwidacją rezerw żywnościowych.

Przeprowadza postępowania przetargowe kończące się zawarciem umów cywilnoprawnych.

Monitoruje realizację umów przez Przedsiębiorców i prowadzi nadzór nad działaniami OT ARM
w zakresie rezerw żywnościowych.

Koordynuje czynności związane z udostępnianiem rezerw.

W skład Biura Rezerw Żywnościowych wchodzą:

  • Dział Tworzenia Rezerw Żywnościowych
  • Dział Utrzymywania Rezerw Żywnościowych
  • Stanowisko ds. Analiz, Planowania i Sprawozdawczości
  • Stanowisko ds. Systemów Funkcjonowania Rezerw Żywnościowych.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2014)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (27.08.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty