Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Biuro Teleinformatyki

2015-08-27 11:32:22

Biuro Teleinformatyki realizuje zadania związane z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury i systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań Agencji.

W szczególności administruje: sieciami, systemami teleinformatycznymi, aplikacjami, pocztą elektroniczną oraz serwisem internetowym i intranetowym Agencji, systemem wymiany informacji drogą teleinformatyczną oraz zasobami teleinformatycznymi.

Zapewnia wsparcie techniczne dla wszystkich użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji. Biuro sprawuje nadzór nad świadczeniem usług przez dostawców zewnętrznych oraz zapewnia ciągłość działania systemów teleinformatycznych ARM.

W skład Biura Teleinformatyki wchodzą:

  • Dział Inwestycji Teleinformatycznych
  • Dział Utrzymania Systemów Teleinformatycznych
  • Dział Zarządzania Aplikacjami.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2014)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (27.08.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty