Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Stawka i zasady wyliczania opłaty zapasowej

2018-12-27 12:31

Stawka opłaty zapasowej – określana przez Ministra Gospodarki w drodze rozporządzenia wysokość opłaty za tonę ekwiwalentu ropy naftowej lub tonę gazu płynnego (LPG). Zgodnie z ustawą stawki te nie mogą przekroczyć

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.09.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (27.12.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty