Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Polska, Ruciane-Nida 2014

2014-09-02 08:01

W dniach 4-6 czerwca 2014 r. Agencja Rezerw Materiałowych gościła delegację z Krajowej Agencji ds. Zapasów Interwencyjnych- NESA z Finlandii. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w obszarze implementacji i wdrażania Dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r., nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Monika Proskura (02.09.2014)
Ostatnia publikacja: Monika Proskura (02.09.2014)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty