Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Polityka Jakości i Antykorupcyjna

2019-06-03 14:40

Agencja Rezerw Materiałowych jest instytucją odpowiedzialną za zarządzanie strategicznymi rezerwami Państwa i zapasami agencyjnymi oraz nadzorowanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, a także za zapewnienie dyspozycyjności swoich struktur do działania w trybie natychmiastowego reagowania, niesienia pomocy społeczeństwu oraz wsparcia gospodarki w sytuacjach kryzysowych

Kilknij, aby poznać szczegóły dokumentu dot. Polityki Jakości i Polityki Antykorupcyjnej

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Tomasz Pośnik (29.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (31.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (03.06.2019)

Polityka środowiskowa

2015-09-14 10:05

Mając świadomość wpływu wywieranego na środowisko naturalne Agencja ukierunkowuje swoje działania na dbałość o stan środowiska i wdraża System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005 oraz zobowiązuje się do jego utrzymywania i ciągłego doskonalenia

Kliknij, aby poznać szczegóły dokumentu dot. Polityki środowiskowej

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (20.12.2013)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (14.09.2015)

System zarządzania

2019-08-29 07:54

W Agencji Rezerw Materiałowych wdrożono i utrzymuje się system zarządzania, na który składa się:

  • system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 oparty na podejściu procesowym, usprawniający funkcjonowanie Agencji i  ukierunkowany na spełnienie oczekiwań stron zainteresowanych;
  • system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015-09, dzięki któremu poprzez kompleksową i systematyczną analizę oddziaływania na środowisko możliwe jest eliminowanie bądź minimalizowanie negatywnego wpływu jakie Agencja wywiera na środowisko naturalne;
  • system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2014-12, który zapewnia należyty stan ochrony zasobów materialnych i niematerialnych ograniczając ryzyko naruszenia ich dostępności, poufności lub integralności;
  • system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym zgodny z wymaganiami dodatkowymi do normy ISO 9001 potwierdzający stosowanie rozwiązań eliminujących lub w znacznym stopniu ograniczających możliwość występowania zjawisk korupcyjnych.

Wdrożony system zarządzania obejmuje realizację wszystkich obszarów działalności ARM.

Zgodność wdrożonych systemów z wymaganiami norm została potwierdzona przez niezależną jednostkę certyfikująca i poparta przyznanymi certyfikatami.

Plik w formacie JPG        http://arm.gov.pl/ftp/627/k_18_2_2018.jpg?d=20180802085957

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Tomasz Pośnik (01.08.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (05.09.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (29.08.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty