Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zadania

2016-03-22 12:12

Agencja Rezerw Materiałowych realizuje wynikające z ustaw zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również tworzy i utrzymuje zapasy agencyjne ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzoruje zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw.

Zadania:

 • utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych rezerw strategicznych
 • wykonywanie decyzji ministra właściwego do spraw energii dotyczących tworzenia, udostępnienia i likwidacji rezerw strategicznych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rezerwach strategicznych
 • prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych
 • zakup i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych na zasadach określonych
  w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z tej ustawy
 • przeprowadzanie kontroli u podmiotów, którym oddano na przechowanie rezerwy strategiczne na podstawie umowy przechowania
 • opracowywanie projektu informacji o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości
  oraz ich finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu
 • sporządzanie planów, informacji, procedur i sprawozdań oraz innych dokumentów w zakresie określonym
  w ustawie lub innych aktach prawnych
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawach lub w Programie Rezerw Strategicznych.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Piotr Wysocki (02.10.2006)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (22.03.2016)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty