Aktualności

Strona: 1, 2

Ogłoszenia na zakup towarów do rezerw medycznych

11.07.2019
Zakup usługi przechowywania i wymiany opatrunków i odzieży medycznej (ochronnej jednorazowego użytku) w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski

Zakup usługi przechowywania opatrunków i odzieży medycznej (ochronnej jednorazowego użytku) w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski wraz z dokonywaniem ich wymiany przez okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r., za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji

Strona: 1, 2
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty