Aktualności

Strona: 1, 2

Ogłoszenia na zakup towarów do rezerw medycznych

09.01.2020
Zakup usługi przechowywania produktów leczniczych o nazwie międzynarodowej Ceftazidimum i Furosemidum w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski wraz z dokonywaniem ich wymiany

Zakup usługi przechowywania produktów leczniczych o nazwie międzynarodowej Ceftazidimum i Furosemidum w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski wraz z dokonywaniem ich wymiany przez okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2024 r., za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji

Strona: 1, 2
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty