Aktualności

Strona: 1, 2, 3

Zapasy interwencyjne

04.10.2019
Zapasy interwencyjne

Zapasy interwencyjne - zapasy ropy naftowej i produktów naftowych tworzone w celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w ropę naftową i produkty naftowe w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych

Strona: 1, 2, 3
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty