Aktualności

Strona: 1, 2

Zapasy interwencyjne

04.10.2019
Zapasy interwencyjne

Zapasy interwencyjne - zapasy ropy naftowej i produktów naftowych tworzone w celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w ropę naftową i produkty naftowe w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych

Opłata zapasowa i interpretacje Prezesa ARM

01.10.2019
Opłata zapasowa i Fundusz Zapasów Agencyjnych

Opłata zapasowa – opłata ponoszona i uiszczana przez producentów i handlowców od 1 stycznia 2015 r. na rzecz ARM, w celu pokrycia kosztów tworzenia i finansowania zapasów agencyjnych

Fundusz Zapasów Agencyjnych – utworzony ustawą „o zapasach” państwowy fundusz celowy, zarządzany przez Prezesa ARM, gromadzący środki na tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych oraz finansujący realizację zadań ARM w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych

Strona: 1, 2
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty