Komunikat

2019-10-21 13:22:15

Komunikat

Uprzejmie informuję, że od dnia 16 października 2019 r. nastąpiła zmiana w sposobie prowadzenia sprawozdawczości kryzysowej wprowadzonej na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1323 z późn. zm.) z dwukrotnej w tygodniu na jeden raz w tygodniu, tj. każdy wtorek do godziny 8.00.

Druki Sprawozdanie – prognoza (kryzysowe) oraz Sprawozdanie przedsiębiorcy świadczącego usługi magazynowania/biletowe należy wypełniać i odsyłać (w wersji edytowalnej) na adresy e-mail: sprawozdawczosc@arm.gov.pl, kancelaria@arm.gov.pl.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (17.09.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (21.10.2019)