Polityka Jakości i Polityka Antykorupcyjna

2015-09-14 10:04:25

Agencja Rezerw Materiałowych jest instytucją odpowiedzialną za zarządzanie strategicznymi rezerwami Państwa, administrowanie oraz nadzorowanie zapasów ropy naftowej i produktów naftowych, a także za zapewnienie dyspozycyjności swoich struktur do działania w trybie natychmiastowego reagowania i niesienia pomocy społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych

Kilknij, aby poznać szczegóły dokumentu dot. Polityki Jakości i Polityki Antykorupcyjnej

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (04.08.2011)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (14.09.2015)