Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Gospodarowanie rezerwami strategicznymi

2020-01-24 13:11:34

Rezerwy strategiczne stanowią kategorie produktów, surowców, materiałów oraz urządzeń gromadzonych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej.

  • zdjęcie przedstawia złote kłosy zboża na wietrze Rezerwy żywnościowe

    Rezerwy strategiczne żywnościowe są utrzymywane w grupach asortymentowych, takich jak: zboża i produkty zbożowe, mięso i przetwory mięsne, tłuszcze roślinne i zwierzęce, produkty mleczne i inne (np. woda pitna mineralna, cukier).

  • zdjęcie przedstawia rozrzucone tabletki w blisterze i bezRezerwy medyczne

    W ramach rezerw strategicznych medycznych utrzymywane są następujące grupy towarów: leki, surowice i szczepionki, środki dezynfekcyjne, opatrunki, odzież ochronna, wyroby medyczne jednorazowego użytku, sprzęt medyczny, sprzęt kwaterunkowy.

  • zdjęcie przedstawia część mostuRezerwy techniczne

    W ramach rezerw strategicznych technicznych utrzymywane są ciężkie maszyny budowlane, stalowe konstrukcje składanych mostów kolejowych i drogowych oraz elementy infrastruktury kolejowej, agregaty prądotwórcze, mosty pływające i inny sprzęt związany z transportem wodnym.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (13.09.2012)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (24.01.2020)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty