Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Polityka środowiskowa

2015-09-14 10:05:06

Mając świadomość wpływu wywieranego na środowisko naturalne Agencja ukierunkowuje swoje działania na dbałość o stan środowiska i wdraża System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005 oraz zobowiązuje się do jego utrzymywania i ciągłego doskonalenia

Kliknij, aby poznać szczegóły dokumentu dot. Polityki środowiskowej

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (20.12.2013)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (14.09.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty