Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Do pobrania

2020-10-06 09:03

Informator dla przedsiębiorcy w formacie PDF - ustawa o zapasach wg. stanu prawnego na dzień 28.08.2019 r. (rozmiar: 1,60 MB)

Druk w formacie PDF wniosku o wpis do rejestru (rozmiar: 214,05 kB)

Druk w formacie PDF wniosku o wykreślenie z rejestru (rozmiar: 202,08 kB)

Druk informacji składanej przez przedsiębiorcę do ARM

Załącznik nr 1 w formacie PDF- Informacja o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej  (rozmiar: 145,1 kB)

Załącznik nr 1 w formacie Excel - Informacja o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej (rozmiar: 15.73 kB)
 
Załącznik nr 2 w formacie PDF - Informacja o ilości i lokalizacji tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych (rozmiar: 138,42 kB) 

Załącznik nr 2 w formacie Excel - Informacja o ilości i lokalizacji tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych (rozmiar: 16,33 kB)

Załącznik nr 3 w formacie PDF - Informacja o ilości i lokalizacji zapasów handlowych (rozmiar: 137,66 kB) 

Załącznik nr 3 w formacie Excel - Informacja o ilości i lokalizacji zapasów handlowych (rozmiar: 15,51 kB)

Załącznik nr 4 w formacie PDF - Informacja o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym (rozmiar: 139,99 kB) 

Załącznik nr 4 w formacie Excel - Informacja o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym (rozmiar: 16,55 kB) 

Informacja dla Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o podmiotach, na rzecz których dokonano nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych – w miesiącu … 20… roku (rozmiar: 12.96 kB)

Wzór deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (rozmiar: 413,82 kB)

Wzór deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi ARM, stosowanej po raz pierwszy do informacji przekazywanych za miesiąc wrzesień 2020 r. (rozmiar: 258.8 kB) 

Druk informacji składanej przez przedsiębiorcę do Ministra Energii

Druk informacji w formacie Word o kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych składanej przez przedsiębiorcę Ministrowi Energii  (rozmiar: 43.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (28.02.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (28.02.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (06.10.2020)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty