Język migowy

2018-12-20 11:51

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) – klienci Agencji Rezerw Materiałowych, w celu załatwienia sprawy w ARM, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza–przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Agencji, wypełniając
wniosek (rozmiar: 36 kB) i kontaktując się za pomocą:
Po otrzymaniu zgłoszenia ARM zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w ARM, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (20.12.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty