Opłata zapasowa i Fundusz Zapasów Agencyjnych

2019-10-01 08:58

Opłata zapasowa – opłata ponoszona i uiszczana przez producentów i handlowców od 1 stycznia 2015 r. na rzecz ARM, w celu pokrycia kosztów tworzenia i finansowania zapasów agencyjnych

Fundusz Zapasów Agencyjnych – utworzony ustawą „o zapasach” państwowy fundusz celowy, zarządzany przez Prezesa ARM, gromadzący środki na tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych oraz finansujący realizację zadań ARM w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.09.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (01.10.2019)

Stawka i zasady wyliczania opłaty zapasowej

2018-12-27 12:31

Stawka opłaty zapasowej – określana przez Ministra Gospodarki w drodze rozporządzenia wysokość opłaty za tonę ekwiwalentu ropy naftowej lub tonę gazu płynnego (LPG). Zgodnie z ustawą stawki te nie mogą przekroczyć

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.09.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (27.12.2018)

Interpretacje przepisów udzielone przez Prezesa ARM

2019-12-06 07:31

Teksty interpretacji przepisów udzielonych przez Prezesa ARM

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (02.02.2018)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (16.06.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (06.12.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty