Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Logistyka szczepień w pytaniach i odpowiedziach

2021-01-26 08:17:49

Kalendarz terminów szczepień

W związku z utrzymywaniem się obniżonych dostaw szczepionek, konieczne jest dokładne planowanie dalszych działań w zakresie szczepień, w tym analiza dostępności terminów vs. szczepionek.

W związku z powyższym prosimy tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili o oznaczenie – do końca dnia 27.01.2021 – wprowadzonych w swoich kalendarzach terminów dla szczepień po 14.02.2021 znacznikiem „dawka 1”/„dawka 2” albo usunięcie ww. terminów.

Tylko wówczas możliwe będzie szacowanie wielkości planowanych szczepień w najbliższych tygodniach, a tym samym zminimalizowanie ryzyka konieczności odwoływania wizyt zapisanych pacjentów z uwagi na brak wystarczającej ilości szczepionek.

Wyciąg z systemu - Grafik Punktu Szczepień - z zaznaczeniem określonego terminu szczepienia wraz ze wskazaniem, której dawki dotyczy szczepienie

Ulotki - Instrukcje przyjęcia dostawy szczepionki

Zamówienia złożone do czwartku do godz. 12.00 będą dostarczone w poniedziałek do godz. 13.00. Zamówienia składa się poprzez portal http://SDS.MZ.gov.pl. Zamówienia mogą być składane na: pakiet 75 dawek lub jego wielokrotność (dostarczanych w zimnym łańcuchu 2-8°C); komplet akcesoriów do szczepień na 75 dawek lub jego wielokrotność (strzykawki, igły, gaziki, rękawiczki, maseczki, fartuchy, plastry). W razie pytań dotyczących logistyki szczepień prosimy o kontakt: www.arm.gov.pl, szczepionkicovid@arm.gov.pl, infolinia 1945 Po przyjęciu dostawy prosimy o zweryfikowanie zabezpieczenia (taśma security) a następnie przeliczenia liczby fiolek (w przypadku reklamacji raportujemy stratę w portalu). Na kartoniku (zawierającym 75 dawek) znajduje się etykieta w szczególności zawierająca datę przydatności = 120 godzin od rozpoczęcia zimnego łańcucha (2-8°C). Fiolki powinny być umieszczane razem z kartonikiem transportowym w lodówce (2-8°C), w celu późniejszej identyfikacji. Fiolka przygotowana (uzupełniona solą fizjologiczną) ma termin przydatności 6 godzin. Codziennie na koniec dnia, należy przeprowadzić przegląd zapasu w lodówce. Fiolki przeterminowane zutylizować we własnym zakresie. Stratę należy odnotować w portalu http://sds.mz.gov.pl. W razie pytań dotyczących logistyki szczepień prosimy o kontakt: www.arm.gov.pl, szczepionkicovid@arm.gov.pl, infolinia 19457

Film instruktażowy dla punktów

Przydatne informacje

  • Informacje dotyczące szczepień przeciwko Covid-19 można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie 
  • W przypadku nieznalezienia potrzebnej informacji proszę dzwonić na infolinię 19457 lub kierować pytania na szczepionkacovid@arm.gov.pl
  • Numer do Hurtowni Farmaceutycznej NEUCA 56 665 27 80
  • Infolinie Pharmalink: 800 111 203 i 42 231 96 54

Zmiany temperatur

Czy po rozmrożeniu szczepionki można ją ponownie zamrozić?

Nie. Po rozmrożeniu szczepionki nie można jej ponownie zamrażać.

Dostawy szczepionek

Jakie jest minimalna ilość zamówienia i dostawy szczepionek?

Minimalne zamówienia to 90 dawek szczepionki (15 fiolek).

Kiedy będzie dostawa zamówionych szczepionek do mojego szpitala/punktu szczepień?

Zamówienia składane w systemie SDS http://sds.mz.gov.pl do czwartku do godziny 12.00 będą realizowane w kolejny poniedziałek w godzinach porannych do godziny 13.00.

Czy jest możliwość drugiej dostawy w tygodniu?

Tak. W indywidualnych przypadkach, po uzgodnieniu z ARM. Jest to opcja jedynie dla punktów szczepiących w weekend.

Czy możliwe jest składanie zamówień w trybie pilnym (poza standardowym trybem zamawiania)?

Tak. W indywidualnych przypadkach, po uzgodnieniu z ARM.

Czy istnieje możliwość składania kilku zamówień w ciągu tygodnia, z realizacją na dostawę w poniedziałek, czy należy poprzednie zamówienie skorygować?

Tak. Jest taka możliwość. Zamówienia sumują się. Zamówienia złożone do czwartku do godziny 12.00 realizowane będą w kolejny poniedziałek do godziny 13.00.

Gdzie znajdę potwierdzenie o statucie zamówienia?

W systemie SDS https://sds.mz.gov.pl/, w którym składacie Państwo zamówienia jest widoczny aktualny status zamówienia. 

Czy istnieje możliwość otrzymania szczepionki w mroźnym łańcuchu?

W indywidualnych przypadkach, po uzgodnieniu z ARM. Szpitale, które dysponują odpowiednim zapleczem sprzętowym, mogą otrzymywać zamrożone szczepionki.

Jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać szczepionki w mroźnym łańcuchu?

  • Podmiot zamawiający musi posiadać swoją instrukcję BHP przy pracy z suchym lodem.
  • Należy przesłać do ARM certyfikaty wraz z Kwalifikacją IQ, OQ, PQ na posiadane przez podmiot zamrażalki.
  • Należy podać dokładny adresu miejsca dostawy szczepionek oraz informację, że podmiot zamawiający jest zarejestrowany w systemie SDS.

Numery kodów EAN

Jakie są numery kodów EAN dla szczepionek Pfizera - pakiet 90 dawek?

Pfizer, szczepionka Covid-19, pakiet 90 dawek: 05909991445072.

Jakie są numery kodów EAN dla kompletu akcesoriów do szczepienia - pakiet 90 dawek?

Pfizer, komplet akcesoriów do szczepienia Covid-19, 90 pacjentów: 05909991445096.

Jakie są numery kodów EAN dla szczepionek Pfizera - pakiet 1170 dawek?

Pfizer, szczepionka Covid-19, pakiet 1170 dawek: 05909991445089.

Straty szczepionek

Co należy raportować w stratach szczepionek?

w stratach należy raportować niewykorzystane bądź uszkodzone szczepionki.

Kto jest odpowiedzialny za utylizację przeterminowanych/niewykorzystanych szczepionek?

Szpital/punkt szczepień utylizuje szczepionki we własnym zakresie. Konieczne jest zarejestrowanie straty w systemie SDS https://sds.mz.gov.pl/, w którym składacie Państwo zamówienia.

Wymagania dotyczące fiolek ze szczepionką

W jakiej pozycji powinny być przechowywanie fiolki ze szczepionką?

Fiolki powinny być przechowywane w pozycji pionowej.

Jak transportować zamrożone fiolki?

Mogą być transportowane tylko i wyłącznie w pełnych oryginalnych tackach, otoczonych suchym lodem, w kontroli temperatury wynoszącej -70 °C.

Z jakiego materiału są fiolki?

Fiolki są szklane i powinno się z nimi obchodzić ostrożnie. Przed użyciem należy przeprowadzić ocenę wzrokową.

Opcje przechowywania

Jaki zakres temperatury utrzymuje się w oryginalnym opakowaniu, w którym przewożona jest szczepionka?

Oryginalne opakowanie, w którym przywożona jest szczepionka – pojemnik termoizolacyjny – utrzymuje zakres temperatur od -90°C do -60°C (-130°F do 76°F). Przechowywanie w takim zakresie temperatur nie jest uznawane za odstępstwo od zalecanych warunków przechowywania.

Jak długo można korzystać z Pojemnika termoizolacyjnego firmy Pfizer?

Pojemnik termoizolacyjny można wykorzystywać do czasowego przechowywania przez maksymalnie 30 dni od dostarczenia przesyłki, pod warunkiem uzupełniania pojemnika suchym lodem co 5 dni.

W jakiej temperaturze fiolki powinny być przechowywane w chłodziarce niskotemperaturowej (ULTF)?

Fiolki powinny być przechowywane w chłodziarce ULTF w temperaturze w zakresie do -65°C, chronione przed światłem i pozostawione w oryginalnym opakowaniu.

Jak długo można przechowywać fiolki chłodziarce ULTF?

Fiolki są stabilne przez maksymalnie 6 miesięcy w temperaturze od -80°C do -60°C do daty ważności wskazanej na fiolce i tacce (6 miesięcy od daty ich wyprodukowania).

Jak długo można przechowywać fiolki w lodówce?

Fiolki są stabilne przez maksymalnie 5 dni (120 godzin) w temperaturze 2-8°C. Informacja o dacie przydatności znajduje się na kartoniku zbiorczym zawierającym 75 dawek.

Opakowania szczepionki

Jak wygląda fiolka szczepionki?

Fiolka jest szklana wielodawkowa (MDV) typu 1 o pojemności 2 ml bez środków konserwujących.

Co zawiera MDV?

MDV zawiera 0,45 ml zamrożonego płynnego produktu leczniczego.

Ile dawek szczepionki zawiera jedna fiolka?

Jest to 6 dawek na fiolkę po rozcieńczeniu.

Ile fiolek i dawek zawiera pojedyncza oryginalna tacka?

Pojedyncza tacka zawiera 195 fiolek i 1170 dawek na tacce.

Pojemnik termoizolacyjny

Co zawiera pojemnik termoizolacyjny?

Wkład na suchy lód. Zawiera górną warstwę suchego lodu.
Tacki z fiolkami. Tacki z fiolkami wyglądają jak małe pudełka na pizzę. Każda tacka zawiera fiolki wielodawkowe. Każdy transportowy pojemnik termiczny będzie zawierał maksymalnie 5 tacek z fiolkami.
Pudełko zawierające tacki z fiolkami. Pudełko na tacki z fiolkami w transportowym pojemniku termicznym. Pudełko posiada uchwyty, dzięki którym można je wyciągnąć z transportowego pojemnika termicznego.
Pokrywa piankowa. Górna pokrywa piankowa zawiera wbudowane urządzenie do monitorowania temperatury i jest połączona z pudełkiem.
Transportowy pojemnik termiczny. Zewnętrzne pudło transportowego pojemnika termicznego.

Ile tacek w przestrzeni ładunkowej może leżeć na sobie?

W przestrzeni ładunkowej pojemnika można ułożyć na sobie od 1 tacy (1170 dawek) do 5 tac (5850 dawek).

Jaką temperaturę utrzymuje pojemnik termoizolacyjny?

Pojemnik termoizolacyjny utrzymuje ultraniską temperaturę (ULT) w zakresie -90°C do -60°C (-130°F do -76°F), pod warunkiem uzupełniania suchym lodem, przez maksymalnie 10 dni, jeżeli przechowywany jest w temperaturze 15°C do 25°C (5° do 77° F) bez otwierania.

Czy pojemniki termoizolacyjne nadają się do ponownego użytku?

Pojemniki termoizolacyjne nadają się do ponownego użytku i zostały zaprojektowane, by pełnić rolę tymczasowego pojemnika do przechowywania przez maksymalnie 30 dni dnia dostarczenia, poprzez uzupełnianie suchego lodu co 5 dni.

Czy można otwierać pojemniki termoizolacyjne?

Zaleca się, aby nie otwierać transportowego pojemnika termicznego jednorazowo na dłużej niż 3 minuty ani częściej niż dwa razy na dobę.

Pojemniki do redystrybucji

Czy w temperaturze zamrażania ok. -70 można redystrybuować częściowo tacki?

Nie. W temperaturze zamrażania powinny być redystrybuowane jedynie pełne tacki (195 fiolek).

Jakie środki chłodzące należy stosować przy wysyłce tacek w zamrażarce (-90° do -60°C)?

Dla tego typu pojemnika środkiem chłodzącym jest zazwyczaj suchy lód.

Jakich środków chłodzących należy unikać?

Należy unikać środka chłodzącego w postaci ciekłego azotu, który może uszkodzić fiolki i korki. Należy rozważyć wykorzystanie wewnętrznego opakowania termicznego, które może wytrzymać kondensację suchego lodu.

Czy fiolki mogą stykać się z lodem?

Nie. Fiolki nie powinny nigdy wchodzić w bezpośredni kontakt z suchym lodem.

Monitorowanie temperatury

Czy można stosować urządzenia firmy Pfizer do monitorowania temperatury zawartego w pojemniku termoizolacyjnym na potrzeby redystrybucji?

Nie.

Przygotowanie transportu do wysyłki

Czy można zanurzać fiolki w zimnej wodzie lub w kąpieli lodowo-wodnej.

Nie należy zanurzać fiolek w zimnej wodzie lub w kąpieli lodowo-wodnej.

Co oznacza widoczne oblodzenie na zewnątrz pojemnika termicznego?

Widoczne oblodzenie na zewnątrz pojemnika termicznego może wskazywać na to, że wewnętrzne temperatury przekraczają niski zakres -90°C.

Czy można transportować fiolki po rozcieńczeniu?

Fiolki muszą być transportowane w formie nierozcieńczonej. Nie należy transportować fiolek po rozcieńczeniu.

Czy światło słoneczne ma jakiś wpływ na pojemniki?

Należy unikać pozostawiania pojemników w obszarach, w których są narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

Przeniesienie pełnych tacek do opakowania o ultraniskiej temperaturze (ULT) (-90° do - 60°C)

Ile czasu mogą przebywać zamknięte tacki ze 195 fiolkami w temperaturze pokojowej?

Tacki, które przybędą w formie zamkniętych tacek z 195 fiolkami, nie powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej dłużej niż przez 5 minut.

Jaką temperaturę muszą mieć fiolki, aby bezpiecznie przepakować je do innego transportowego pojemnika termicznego?

Przed przepakowaniem fiolek do innego transportowego pojemnika termicznego należy przywrócić fiolki do temperatury -90° do -60°C (ULTF lub pojemnik termoizolacyjny firmy Pfizer), zanim zostaną przeniesione do nowego pojemnika.

Czy pojemnik termoizolacyjny firmy Pfizer może być ponownie wykorzystany do redystrybucji fiolek?

Firma Pfizer nie zaleca ponownego wykorzystania jej pojemnika termoizolacyjnego do redystrybucji z powodu potencjalnego uszkodzenia pojemnika.

Przeniesienie fiolek lub pełnych tacek do schłodzonego pojemnika (2° do 8°C)

Ile trwa rozmrażanie fiolek?

Tacka zawierająca 195 fiolek może potrzebować 3 godzin na rozmrożenie w lodówce, podczas gdy mniejsza liczba fiolek rozmrozi się w krótszym czasie.

Ile czasu można przechowywać fiolki w lodówce?

Fiolki można przechowywać w lodówce przez okres do 5 dni (120 godzin). Czas przydatności jest wskazany na etykiecie znajdującej się na kartonie zbiorczym.

Co zrobić, jeśli do redystrybucji fiolki zapakowana zostanie niepełna tacka?

Jeśli do redystrybucji rozpakowana zostanie niepełna tacka, POD będzie musiał zapewnić mniejszą jednostkę opakowaniową, która zostanie przetransportowana za pośrednictwem kuriera lub pojazdu z kontrolą temperatury (TCV).

W jakiej temperaturze powinno nastąpić przepakowanie?

Przepakowanie powinno zostać przeprowadzone w temperaturze od 2° do 8°C, jeżeli to tylko możliwe. W innym razie, czas przechowywania w temperaturze pokojowej powinien być monitorowany i minimalizowany, aby nie przekraczał dwugodzinnego limitu temperatury pokojowej.

Co, jeżeli do transportu stosuje się zakres temperatur od 2° do 8°C?

POD musi wdrożyć proces, aby upewnić się, że nie zostanie przekroczony czas 12 godzin na transport w temperaturze 2° do 8°C.

Czy okres 12 godzin na transport zawiera się w całkowitym czasie 120 godzin stabilności produktu w zakresie temperatury od 2° do 8°C?

Tak.

Oznakowanie opakowania do przesyłki

Jak oznaczyć przesyłki w zakresie temperatury od -90° do -60°C, z wykorzystaniem suchego lodu?

W przypadku przesyłki w zakresie temperatury od -90° do -60°C przy wykorzystaniu suchego lodu, pojemnik termiczny powinien zostać oznaczony jako Dry Ice UN1845.

Transport lub wysyłka – ogólne wytyczne

Co, jeżeli fiolki zostaną w sposób nieumyślny przewrócone?

Należy je postawić w pionie; ryzyko dla produktu jest minimalne, a fiolki, które zostały przewrócone, mogą być nadal wykorzystywane.

Czy można transportować fiolki na innych tackach niż oryginalne?

Tak, pod warunkiem bezpiecznego zapakowania w celu uniknięcia uszkodzenia oraz zapobiegania przewracaniu się fiolek podczas transportu. Jednak zaleca się, aby zamrożone fiolki były transportowane w nieotwartych, pełnych kartonach, gdy tylko jest to możliwe.

W jakim pojemniku powinien być transportowany produkt?

Produkt powinien być przechowywany w izolowanym pojemniku z suchym lodem lub wkładami żelowymi. Fiolki nie powinny dotykać suchego lodu.

Czy rozmrożone fiolki mogą znajdować się w pozycji poziomej?

Nie. Podczas przechowywania w lodówce rozmrożone fiolki powinny znajdować się w pozycji pionowej.

Jak podczas transportu kontrolować temperaturę fiolek?

Opakowanie powinno zawierać urządzenie monitorujące temperaturę w izolowanym pojemniku, zgodnie z wymogami organów nadzoru.

Czy przewoźnik powinien posiadać dodatkową licencję?

Tak. Przewoźnik musi posiadać licencję na świadczenie usług transportowych i doświadczenie w obchodzeniu się z produktami farmaceutycznymi / suchym lodem (jeśli używany jest suchy lód).

Przesyłka pojazdem z kontrolą temperatury (TCV)

Jaka temperatura powinna być utrzymywana w przestrzeni ładunkowej podczas transportu produktu w pojemnikach termoizolacyjnych?

TCV lub ciężarówka chłodnicza powinny utrzymywać temperaturę 15-25°C przez cały okres transportu.

Czy TCV lub ciężarówką chłodniczą mogę dostarczyć mniejsze przesyłki do wielu punktów odbioru?

TCV lub ciężarówka chłodnicza może być stosowana zarówno do większych przesyłek do bezpośrednich punktów, jak i w ramach grupowania w trasy (czyli określone trasy z rozładunkiem w wielu miejscach), jak i dostaw większych i mniejszych przesyłek do wielu punktów odbioru.

Niemożność użycia TCV

Jak wysyłać paczki, gdy wysyłka za pośrednictwem TCV jest niedostępna?

Usługa transportowa powinna być przyśpieszona i odbywać się z izolowanym pojemnikiem zawierającym suchy lód / wkłady żelowe w celu zapewnienia, że produkt jest utrzymywany we właściwej temperaturze.

Jaki powinien być czas dostawy?

Usługa dostawy powinna nastąpić tego samego dnia lub wcześnie rano dnia następnego.

Przyjmujący Punkt Szczepień (POU)

Transport szczepionek dotarł co POU. Co należy sprawdzić?

Należy sprawdzić temperaturę szczepionki po przyjeździe do przyjmującego POU oraz natychmiast przystąpić do zapewnienia szczepionce zalecanej temperatury przechowywania.

Gdzie znajduje się informacja o zakończeniu mroźnego łancucha?

Data i godzina zmiany warunków przechowywania odnotowana jest etykiecie kartonika zawierającego 90 dawek.

Czy monitorować temperaturę przechowywanych szczepionek?

Tak. Jeśli urządzenie pokazuje temperatury minimalne/maksymalne, ta informacja powinna zostać sprawdzona i zapisana. Jeśli urządzenie nie pokazuje temperatury minimalnej/maksymalnej, wtedy aktualna temperatura powinna zostać sprawdzona i zapisana minimum dwa razy (na początku i na koniec dnia pracy).

Co robić jeśli odnotowano wahania temperatury?

W przypadku wahań temperatury, należy skontaktować się z firmą Pfizer.

Co robić jeżeli szczepionki nie mogą być przechowywane w miejscu do tego przeznaczonym?

Szczepionki powinny być przechowywane w przenośnym pojemniku do przechowywania szczepionek. Należy umieścić urządzenie do monitorowania temperatury (najlepiej z sondą w buforze termicznym) tak blisko szczepionek, jak to możliwe, i sprawdzać oraz zapisywać temperatury co godzinę. Pojemnik powinien być zamknięty tak długo, jak to możliwe.

Suchy lód

Do czego potrzeby jest suchy lód?

Suchy lód potrzeby jest do utrzymania wymaganej (niskiej) temperatury w transportowych pojemnikach termicznych z wielodawkową szczepionką.

Czy istnieją jakieś zagrożenia związane ze stosowaniem suchego lodu?

Stosowanie suchego lodu w zamkniętym pomieszczeniu (w niewielkim pomieszczeniu lub komorze chłodniczej) i/lub słabo wentylowanym pomieszczeniu może doprowadzić do wyczerpania zapasów tlenu, co może spowodować uduszenie.

Jakie środki ochrony należy stosować przy postępowaniu z suchym lodem?

 W czasie postępowania z suchym lodem należy nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi lub gogle ochronne oraz wodoodporne, izolowane rękawice. Odsłoniętą skórę należy chronić przed kontaktem z suchym lodem. Należy zapoznać się z załączoną Kartą charakterystyki suchego lodu i przeprowadzić ocenę ryzyka w miejscach przechowywania z działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w celu potwierdzenia, że wszystkie właściwe zabezpieczenia zostały zastosowane.

Potrzebuję usunąć suchy lód. Jak to bezpiecznie zrobić?

W temperaturze pokojowej suchy lód bardzo szybko zmienia się w gaz, wypierając tlen. Suchy lód można używać wyłącznie w otwartym lub dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Czy suchy lód można zamieścić w hermetycznym pojemniku?

Nie. Hermetyczne pojemniki mogą wybuchnąć, ponieważ suchy lód szybko zmienia się w gaz pod wpływem ekspozycji na temperaturę powyżej -78°C.

Dlaczego należy stosować środki ochrony przed suchym lodem?

Suchy lód może spowodować oparzenie skóry. W czasie postępowania z suchym lodem należy używać wodoodpornych, izolujących rękawic. O pomoc medyczną należy zwrócić się zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Karcie charakterystyki suchego lodu.

Jaką metodą usuwać suchy lód?

Gdy suchy lód nie jest już potrzebny, należy otworzyć pojemnik i pozostawić go w temperaturze pokojowej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Suchy lód szybko ulegnie sublimacji - przejściu ze stanu stałego w stan gazowy.

Czy można pozbyć się suchego lodu poprzez wrzucenie go do toalety?

Nie należy pozostawiać suchego lodu w niezabezpieczonym miejscu. Nie można wrzucać go do kanalizacji, toalety ani kosza na śmieci. Nie można również umieszczać go w zamkniętym miejscu, takim jak szczelny pojemnik czy komora chłodnicza.

Dostarczenie szczepionek do Punktu szczepienia

Co należy zrobić po otrzymaniu transportowego pojemnika termicznego?

Po otrzymaniu transportowego pojemnika termicznego należy sprawdzić, czy liczba tacek odpowiada zamówieniu.

Czy po otrzymaniu transportowego pojemnika termicznego można sprawdzić czy fiolki ze szczepionką są całe?

Nie należy otwierać tacek ani wyjmować fiolek do czasu potwierdzenia gotowości do rozmrożenia lub zastosowania.

Ile może ważyć transportowy pojemnik termiczny?

W zależności od liczby zamówionych szczepionek transportowy pojemnik termiczny może ważyć około 36,5 kg.

Transportowe pojemniki termiczne

Ile jest rodzajów transportowych pojemników termicznych?

Są dwa rodzaje transportowych pojemników termicznych: transportowy pojemnik termiczny Softbox i transportowy pojemnik termiczny AeroSafe.

Jaka jest różnica pomiędzy transportowymi pojemnikami termicznymi?

Pojemniki te różnią się od siebie wyglądem zewnętrznym, ale ich komponenty są bardzo podobne. Nie należy wyrzucać oryginalnych transportowych pojemników termicznych ani ich elementów składowych.

Czy transporterowe pojemniki termiczne są zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem?

Tak. W przypadku obu rodzajów transportowych pojemników termicznych przed rozpakowaniem należy zerwać zabezpieczenie.

Co można zobaczyć po otwarciu transportowego pojemnika termicznego?

Po otwarciu transportowego pojemnika termicznego będzie widać urządzenie do monitorowania temperatury wbudowane w pokrywę piankową.

Czy w obu rodzajach pojemników pokrywa pojemnika jest tak samo przymocowana?

Nie. W transportowym pojemniku termicznym Softbox pokrywa jest przymocowana do pojemnika. W czasie zdejmowania pokrywy pojemnika Softbox należy zachować ostrożność, klapa transportowego pojemnika termicznego jest na stałe przymocowana do pokrywy. Nie należy odrywać klapy od pokrywy. Aby zdjąć pokrywę, należy wykorzystać trzy otwory na palce w pokrywie piankowej, ułatwiające odpakowanie. Aby zdjąć pokrywę piankową pojemnika AeroSafe, należy delikatnie wyciągnąć całą pokrywę (wraz z przymocowanym urządzeniem do monitorowania temperatury) i odłożyć ją na bok.

Czy fiolki ze szczepionkami można ponownie zamrażać?

Nie. Po rozmrożeniu szczepionki nie należy jej ponownie zamrażać.

Przechowywanie

Jak długo mogą przebywać w temperaturze pokojowej zamknięte tacki zawierające 195 fiolek, które były przechowywane w zamrażarce (< -60°C)?

Zamknięte tacki zawierające 195 fiolek, które były przechowywane w zamrażarce (< -60°C), mogą znajdować się w temperaturze pokojowej (< 30°C) przez maksymalnie 5 minut podczas przenoszenia ich z jednego miejsca o bardzo niskiej temperaturze do drugiego. Gdy tacki z fiolkami zostaną ponownie umieszczone w zamrażarce po wystawieniu ich na działanie temperatury pokojowej, muszą być przechowywane w zamrażarce przez co najmniej 2 godziny przed ich ponownym wyjęciem.

Co w przypadku, gdy pojedyncza fiolka zostanie wyjęta z tacki w temperaturze pokojowej?

W przypadku gdy pojedyncza fiolka zostanie wyjęta z tacki w temperaturze pokojowej, nie powinna być ponownie przechowywana w zamrażarce. Należy ją wtedy rozmrozić w celu zastosowania.

Przez ile czasu otwarte tacki z fiolkami lub tacki zawierające mniej niż 195 fiolek, które były przechowywane w zamrażarce (< -60°C), mogą znajdować się w temperaturze pokojowej?

Przez maksymalnie 3 minuty. Gdy tacki z fiolkami zostaną ponownie umieszczone w zamrażarce po wystawieniu ich na działanie temperatury pokojowej, muszą być przechowywane w zamrażarce przez co najmniej 2 godziny przed ich ponownym wyjęciem.

Jak często można otwierać pojemnik termiczny w trakcie wykorzystywania go do tymczasowego przechowywania produktu?

2 razy na dobę: Zaleca się, aby transportowy pojemnik termiczny nie był otwierany częściej niż 2 razy na dobę.
3 minuty: Transportowy pojemnik termiczny nie powinien być otwarty dłużej niż 3 minuty jednorazowo.
5 dni: Suchy lód w transportowym pojemniku termicznym powinien być uzupełniany co 5 dni.

Ile dawek po rozcieńczeniu otrzymujemy z jednej fiolki?

Po rozcieńczeniu każda fiolka wielodawkowa zawiera 6 dawek po 0,3 ml do podania.

Jak prawidłowo rozmrażać fiolki?

Nierozcieńczone fiolki wielodawkowe należy rozmrażać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C).

Ile czasu można przechowywać nierozcieńczone fiolki w lodówce?

Nierozcieńczone fiolki można przechowywać w lodówce przez okres do 5 dni.

Ile czasu zajmuje rozmrożenie jednej tacki fiolek?

Pełna taca fiolek wielodawkowych rozmraża się w ciągu 3 godzin. Rozmrażanie pojedynczych fiolek zajmuje mniej czasu.

W jaki sposób przyśpieszyć proces rozmrażania?

Aby przyspieszyć proces rozmrażania, zamrożone fiolki można rozmrażać w temperaturze pokojowej (do 30°C) przez 30 minut.

Jak długo może być przechowywana nierozcieńczona szczepionka w temperaturze pokojowej?

Nierozcieńczona szczepionka może być przechowywana w temperaturze pokojowej przez maksymalnie 2 godziny.

Komplet akcesoriów do szczepień

Co wchodzi w skład kompletu akcesoriów do szczepień, który można zamówić z ARM?

W skład kompletów akcesoriów do szczepień wchodzą: sól fizjologiczna, strzykawki, igły, gaziki, rękawiczki, maseczki, fartuchy, plastry.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (29.12.2020)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (26.01.2021)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty