Ogłoszenia na zakup towarów do rezerw medycznych

2017-09-27 14:57

W tym miejscu zamieszczane są ogłoszenia na zakup rezerw medycznych.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (11.06.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (27.09.2017)

Zakup usługi przechowywania produktów leczniczych o nazwie międzynarodowej Ceftazidimum i Furosemidum w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski wraz z dokonywaniem ich wymiany

2020-01-09 10:42

Zakup usługi przechowywania produktów leczniczych o nazwie międzynarodowej Ceftazidimum i Furosemidum w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski wraz z dokonywaniem ich wymiany przez okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2024 r., za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (09.01.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (09.01.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (09.01.2020)

Zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz usługi ich przechowywania i wymiany

2020-01-10 10:19

Rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz usługi ich przechowywania w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski, w tym dokonywania ich wymiany przez okres 3 lat od dnia odbioru produktów przez Agencję

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (10.01.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (10.01.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (10.01.2020)

Zakup usługi wymiany produktu leczniczego o nazwie międzynarodowej Rocuronium bromidum

2020-01-13 11:41

Rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi wymiany produktu leczniczego o nazwie międzynarodowej Rocuronium bromidum w magazynie farmaceutycznym wskazanym przez Agencję zlokalizowanym na terenie woj. łódzkiego

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (13.01.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (13.01.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (13.01.2020)

Dostawa masek pełnotwarzowych z jednoczesnym odkupieniem od Agencji posiadanych na stanie masek pełnotwarzowych

2020-01-14 15:20

Dostawa masek pełnotwarzowych do magazynu zlokalizowanego na terenie północnej Polski z jednoczesnym odkupieniem od Agencji posiadanych na stanie masek pełnotwarzowych z magazynu zlokalizowanego na terenie północnej Polski

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Alicja Milewska (14.01.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (14.01.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (14.01.2020)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 285

Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty