Ogłoszenia na zakup towarów do rezerw medycznych

2017-09-27 14:57

W tym miejscu zamieszczane są ogłoszenia na zakup rezerw medycznych.

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (11.06.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (27.09.2017)

Zakup usługi przechowywania i wymiany produktów leczniczych i wyrobów medycznych w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie centralnej Polski (woj. łódzkie lub woj. mazowieckie)

2019-02-20 13:01

Zakup usługi przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie centralnej Polski (woj. łódzkie lub woj. mazowieckie) wraz z dokonywaniem ich wymiany przez okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r., za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (20.02.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (20.02.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (20.02.2019)

Dostawa produktów wymienionych w Zadaniach nr 1-3

2019-02-13 11:08

Rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę produktów wymienionych w Zadaniach nr 1-3 do magazynu hurtowni farmaceutycznej wskazanej przez Agencję

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (12.02.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (13.02.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (13.02.2019)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 242

Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty