Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zasady udzielania zamówień

2018-12-31 10:21

Postępowanie na zakup towarów do medycznych rezerw strategicznych i usług w zakresie utrzymywania tych rezerw poprzedzone jest rozeznaniem rynku, które przeprowadza się poprzez umieszczenie na stronie internetowej Agencji oraz BIP informacji o planowanych zakupach. Zainteresowani Oferenci w oparciu o powyższą informację dokonują Zgłoszenia udziału w postępowaniu

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (12.06.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (31.12.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty