Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zasady udzielania zamówień

2018-12-31 10:22

Postępowanie poprzedzone jest rozeznaniem rynku, które prowadzi się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o postępowaniu przetargowym na stronie internetowej Agencji w zakładce „rezerwy techniczne”. Ponadto ogłoszenie o postępowaniu przetargowym przesyłane jest do przedsiębiorców, którzy mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (12.06.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (31.12.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty