Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zakup towarów i usług do rezerw

2018-12-27 12:08

Postępowania przetargowe dotyczące gospodarowania strategicznymi rezerwami żywnościowymi obejmują:

  • zakup produktów żywnościowych na cele rezerw strategicznych
  • zakup usług związanych z ich przechowywaniem oraz wymianą.

Zakupy do żywnościowych rezerw strategicznych dokonywane są w oparciu o wewnętrzne uregulowania prawne Agencji, zgodnie z:

  • art. 13 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych,
  • ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (12.06.2015)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (27.12.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty