Uregulowania prawne (wybrane akty normatywne)

2019-10-04 12:37

Dokument Adobe Acrobat Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2018 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 233) (rozmiar: 101.01 kB)

Dokument Adobe Acrobat Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1323) (rozmiar: 743.56 kB)

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1517) (rozmiar: 171,37 kB)

PDF Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 956) (rozmiar: 718,3 kB)

Dokument Adobe Acrobat Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 982) (rozmiar: 867.99 kB)

Dokument Adobe Acrobat Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1812) (rozmiar: 674,88 kB) 

PDF Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów uprawniających do pomniejszania wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej (Dz. U z 2014 r. poz. 1807)  (rozmiar: 692,42 kB) 

PDF Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1806)  (rozmiar: 692,15 kB) 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (20.03.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.09.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (04.10.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty