Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Załatwianie spraw

2020-12-17 10:22

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obywatele mogą skontaktować się z pracownikami Agencji Rezerw Materiałowych za pośrednictwem:

Skrzynka e-mailowa kancelaria@arm.gov.pl oraz ePUAP obsługiwane są przez Biuro Rozwoju Organizacyjnego Dział Administracyjny ARM. Ponadto Biuro Rozwoju Organizacyjne Dział Administracyjny wykonuje czynności kancelaryjne związane z przyjmowaniem wszelkiej korespondencji wpływającej do Agencji.

Godziny pracy ARM od 07:30 do 15:30.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) – klienci Agencji Rezerw Materiałowych w celu załatwienia sprawy w ARM mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza–przewodnika

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Adam Haponiuk-Winiczenko (01.04.2016)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (17.12.2020)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty