Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zapasy interwencyjne

2019-10-04 12:29

Zapasy interwencyjne - zapasy ropy naftowej i produktów naftowych tworzone w celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w ropę naftową i produkty naftowe w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.09.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (04.10.2019)

Zapasy obowiązkowe w I roku działalności

2015-08-28 10:15

Pierwszy rok wykonywania działalności gospodarczej - kolejnych dwanaście miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął w ramach wykonywanej działalności gospodarczej faktyczną produkcję lub przywóz paliw lub przywóz ropy naftowej.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (04.09.2014)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (28.08.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty